Logo Rechtswissenschaftliche Fakultät Lehrstuhl Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Rechtsvergleichung
 

Leslie Petersen

Leslie Petersen
E-Mail: leslie.petersen
Telefon: +49 2331 987 - 2090
Fax: +49 2331 987 - 343
Raum: A 408
Lehrstuhl Arbeitsrecht | 29.09.2017
FernUni-Logo FernUniversität in Hagen, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl Arbeitsrecht, 58084 Hagen, Tel.: +49 2331 987-xxx, E-Mail: XX@Fernuni-Hagen.de