Vizsgák

Hol és hogyan lehet vizsgázni?

A távtanulás egyik legnagyobb előnye, hogy a hallgató a hozzá legközelebb lévő távtanulási központban, vagy ha ilyen nincs az adott országban, akkor a vizsgát lebonyolító helyszíneken (pl. követség) vizsgázhat. Magyarországon a Budapesti Távtanulási Központ felelős ezeknek az írásbeli és szóbeli vizsgáknak a lebonyolításáért. A vizsgahelyszínt a hallgató minden félévben a vizsgára való jelentkezéskor választhatja meg.

Az írásbeli vizsgák teljesen hagyományos módon zajlanak. Miután a hallgató a megadott határidőig on-line jelentkezett vizsgára, az általa választott vizsgaközpontban megírja a vizsgadolgozatot. A Központ továbbítja az egyetemre azokat, ahol javítják, ill. értékelik. Az eredményről on-line és írásban is értesítik a hallgatót.

A szóbeli vizsgák vagy Hagenben, vagy a legmodernebb technikával, videokonferencia keretében zajlanak Budapesten.
Nagyon fontos, hogy amennyiben a hallgató elmulasztja a vizsgára történő jelentkezést, akkor nem vehet részt vizsgán, mivel pótjelentkezési lehetőség nincs. Pótvizsga sincs, egy félévben egyszer lehet vizsgázni az adott modulból.

Az alábbi linken megtalálják, hol kell a vizsgákra jelentkezniük:
https://pos.fernuni-hagen.de

FSZB | 04.03.2020