A Távtanulási Központ logója

Vizsgák/Prüfungen

Hol és hogyan lehet vizsgázni? Wo und wie kann man Prüfungen ablegen?

A távtanulás egyik legnagyobb előnye, hogy a hallgató a hozzá legközelebb lévő távtanulási központban, vagy ha ilyen nincs az adott országban, akkor a vizsgát lebonyolító helyszíneken (pl. követség) vizsgázhat. Magyarországon a Budapesti Távtanulási Központ felelős ezeknek az írásbeli és szóbeli vizsgáknak a lebonyolításáért. A vizsgahelyszínt a hallgató minden félévben a vizsgára való jelentkezéskor választhatja meg.

Az írásbeli vizsgák teljesen hagyományos módon zajlanak. Miután a hallgató a megadott határidőig on-line jelentkezett vizsgára, az általa választott vizsgaközpontban megírja a vizsgadolgozatot. A Központ továbbítja az egyetemre azokat, ahol javítják, ill. értékelik. Az eredményről on-line és írásban is értesítik a hallgatót.

A szóbeli vizsgák vagy Hagenben, vagy a legmodernebb technikával, videokonferencia keretében zajlanak Budapesten.
Nagyon fontos, hogy amennyiben a hallgató elmulasztja a vizsgára történő jelentkezést, akkor nem vehet részt vizsgán, mivel pótjelentkezési lehetőség nincs. Pótvizsga sincs, egy félévben egyszer lehet vizsgázni az adott modulból.

Einer der größten Vorteile des Fernstudiums ist, dass die Studierenden die Prüfungen in einem der nächsten Studienzentrum oder wenn es in dem Land nicht gibt, dann in der Deutschen Botschaft oder dem Goethe Institut ablegen können. In Ungarn ist das Fernstudienzentrum Budapest für die Abwicklung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen verantwortlich. Der Prüfungsort kann bei jeder Anmeldung von den Studierenden ausgewählt werden.

Die schriftlichen Prüfungen werden wie üblich abgewickelt. Nachdem sich die Studierenden termingerecht online zur Prüfung anmelden, wird die Klausur in dem von ihm ausgewählten Prüfungsort geschrieben. Das Studienzentrum leitet die Klausuren an die Universität weiter, wo sie korrigiert und bewertet werden. Über das Prüfungsergebnis werden die Studierenden per Post und im virtuellen Studienplatz informiert.

Die mündlichen Prüfungen finden entweder in Hagen oder per Videokonferenz aus einem der Studienzentren, so z. B. im Fernstudienzentrum Budapest statt. Die Anmeldung zur mündlichen Prüfung soll mit den gegebenen Lehrstühlen abgestimmt werden.

IconAz alábbi linken megtalálják, hol kell a vizsgákra jelentkezniük:/Unter diesem Link finden Sie das Prüfungsportal:
https://pos.fernuni-hagen.de/


FSZB | 05.02.2020
FernUni-Logo FernUniversität in Hagen, Budapesti Távtanulási Központ, 1438 Budapest, Pf. 476, Tel.: +36 1 411-0356, E-mail: fszb@fszb.t-online.hu.de