A Távtanulási Központ logója

FernUni Kisokos

– értelmező szótár(ka) a leggyakrabban használt Fernunis kifejezésekhez

A | B | E | F | G | H | I | K | L | M | P | R | S | V | W | Z

A

Akademiestudium:

Az Akademiestudium magyar megfelelője a vendéghallgató. Lényege, hogy ezzel a címszóval bárki felvehet egyes kurzusokat, hiszen nem egy adott szakot fog elvégezni (így végzettséget sem kap majd), hanem csak bizonyos őt érdeklő kurzusokat. Elő-követelmény nincs, ezért akár olyan érdeklődők is beiratkozhatnak így, akik még nem tették le az érettségit, vagy valamilyen teljesen más területen rendelkeznek végzettséggel, vagy nincs meg a beiratkozáshoz a szükséges előfeltétel - pl. emelt szintű érettségi az előírt tárgyakból (pl.: pszichológia szakhoz nincs meg az emelt matek érettségijük) -, de szeretnék elkezdeni a tanulmányaikat. Ők később az Akademiestudium alatt megszerzett tárgyaikat elfogadtathatják, amennyiben sikeresen teljesítették a vizsgakövetelményeket. A jelentkezés a szokásos időben történik. (A rendes beiratkozási idő a téli szemeszterre június 1-től július 31-ig , a tavaszi szemeszterre december 1-től január 31-ig tart.

Anrechnung von Prüfungsleistung:

Más felsőoktatási intézményekben abszolvált tárgyak elfogadásáról a vizsgabizottság (Prüfungsausschuss) dönt. Beiratkozásnál és év közben is leadható a tantárgybefogadási formanyomtatvány, az "Antrag auf Anerkennung", amely minden karon és azon belüli szakon is eltérő. A dolog nehézsége abban rejlik, hogy egyes kurzusokat nem, csak teljes modulokat lehet befogadtatni. A tantárgybefogadáshoz ki kell tölteni a formanyomtatványt, és mellékelni kell az adott tárgyak elvégzését igazoló dokumentumok másolatának német vagy angol változatát (index, vizsgabizonyítvány, diplomamelléklet, Diploma Supplement). Mindezt postai úton kell eljuttatni Hagenbe, ahol aztán mennyiségi és minőségi szempontok alapján bírálják el. A különböző szakok nyomtatványai letölthetők a Fernuni Hagen honlapjától.

Änderung von Kursbelegung:

Két eset állhat fent: vagy további kurzusokat szeretne felvenni, vagy meg szeretné változtatni a felvett kurzusokat. Mindkét esetben online kell intézkedni, a virtueller Studienplatz-on keresztül.
További kurzusok felvételére a beiratkozási idő után a nyári szemeszterben május közepéig, a téliben pedig november közepéig van lehetőség. Fontos ugyanakkor, hogy ezekre a kurzusokra sem kapnak hosszabb feldolgozási időt, ezt mindenképp érdemes figyelembe venni, mielőtt döntenek.
Kurzus leadása addig lehetséges, amíg annak anyagát nem postázták még el, vagy nem tekintették meg hozzá az online-anyagot.
Mindkét esetben 5 eurót kell a Fernuni Hagen számlájára átutalni.

Änderung von Studiengang/ Hörerstatus:

Minden beiratkozás elején a Rückmeldeformular-on kell visszajelentkezniük, s ilyenkor változtathatnak a hallgatói státuszukon. A változtatásokat a lap 4-es pontjában tudják megadni. (Hallgatói státuszról bővebben: Hörerstatus.) Ebben az esetben a Rückmeldeformulart nem elegendő online eljuttatni a Fernuninak, hanem postai úton is meg kell küldeni.

Auslandsamt:

A külföldi hallgatókért felelős osztály. Az ő feladatuk a beérkező jelentkezések, diplomák és nyelvi papírok ellenőrzése, illetve olyan kérdésekben is kompetens választ tudnak adni, amiben (esetleg) a Távtanulási Központ nem. A magyar hallgatók Frau Heike Schenkhez fordulhatnak kérdéseikkel.
Heike Schenk
Tel.: +49(2331)/987-2429
E-Mail: Heike.Schenk@fernuni-hagen.de

↑ vissza az elejère

B

Beglaubigung, amtliche:

Hitelesítés.
Ahhoz, hogy a nem német vagy angol nyelven kiállított dokumentumait, amelyek a beiratkozáshoz kellenek (érettségi bizonyítvány, diploma, stb.), elismerje a Fernuni, le kell azokat fordítani és hitelesíttetni. A Budapesti Távtanulási Központ térítésmentesen hitelesíti a dokumentumokat, a leendő hallgatók dolga azonban, hogy lefordítsák (vagy lefordíttassák), és a beiratkozás előtt egy cd-n word formátumban elhozzák, hogy az esetleges hibákat vagy formai hiányosságokat még ki lehessen javítani. Amennyiben erre nincs lehetőség, hiteles fordítást kell eljuttatni a jelentkezéshez.

Belegung:

Tárgyfelvétel.
A különböző modulokat (azon belül a kurzusokat, szemináriumokat, beadandókat és beküldendő feladatokat) kell teljesíteni, és a „Belegung” valójában jelenti, hogy felveszi és ezzel „megrendeli” az adott tárgy tananyagát, amit a szemeszter folyamán szeretne teljesíteni. A kurzusok felvételéről bővebb információt az alábbi linken találhatnak:
http://www.fernuni- hagen.de/studium/einschreibung_rueckmeldung/kursbelegung/allgemeine_informationen/index.shtml

Beurlaubung:

Ha valamilyen nyomós okból szeretné szüneteltetni a tanulmányait, akkor ezt az opciót kell választani - ez a magyar passzíváltatásnak felel meg. Ilyenkor a visszairatkozás (Rückmeldung) helyett az „Antrag auf Beurlaubung” nevű formanyomtatványt kell kitölteni.
http://www.fernuni-hagen.de/studium/einschreibung_rueckmeldung/rueckmeldung/beurlaubung.shtml

A beadás határideje ugyanaz, mint a beiratkozásnak, és ha elmulasztják, a késedelmi díj 5 euró. Fontos, hogy csak egy szemeszteren keresztül lehet ebben a passzív állapotban maradni, ebben az időszakban vizsgákat sem tehet, s utána mindenképp vissza kell iratkozni a hallgatói jogviszony fenntartása érdekében még akkor is, ha nem vesz fel új tárgyat. Ha a fél év letelte után a körülményei továbbra sem engedik, hogy kurzusokat teljesítsen, vagy kurzusokat nem teljesítene, de vizsgázni szeretne, a beiratkozásnál jelölje meg a „keine Kurse belegen” opciót, így csak a szemeszterenkénti 11 eurós Studentenschaftsbeitrag terheli.

Bibliothek:

 • a Távtanulási Központban
  A tananyagban, a Fernuni könyvtárában, és a virtuális platformon (Virtueller Studienplatz) általában minden szükséges segítséget megkapnak a kurzusok feldolgozásához, így itteni könyvtárra csak elvétve van szükség. A Távtanulási Központ könyvtára emiatt csekély számú és jobbára csak az alapműveket tartalmazza, ám tanulószobának tökéletesen megfelel.
 • az Andrássy Egyetemen
  Az Andrássy Gyula Németnyelvű Egyetem és a FernUni Hagen már aláírta az együttműködési megállapodást. Addig is, míg a pontos keretek kidolgozásra kerülnek, a FernUnis hallgatók külsős használóként bármikor bemehetnek az Andrássy Egyetem könyvtárába, helyben használhatják az összes könyvet és az elektronikus adatbázisokat. A könyvtár katalógusa:
  http://www.andrassyuni.eu/bibliothek/universittsbibliothek/katalog
 • a Fernunin
  A Fernuni Hagen könyvtárát akkor is igénybe lehet venni, ha nem helyben akarják használni a könyveket. A könyvtár 4 szolgáltatással áll a távoktatásban résztvevők rendelkezésére: Direktausleihe, Kopie, Fernleihe, Digitale Bibliothek. A Direktausleihe ("közvetlen kölcsönzés") keretében könyveket, folyóiratokat lehet megrendelni a Fernuni könyvtárától, amiket aztán egységes 4,09 eurós postaköltség fejében az egyetem postáz, és aztán ugyanúgy postai úton kell őket visszajuttatni (ennek költsége szintén a tanulót terheli). A "Kopie" opciónál, vagyis a fénymásolásnál kiválaszthatnak könyvet, folyóiratot, kutatási anyagot, és megrendelhetik annak fénymásolatát. Ennek ára 0,10 euro fénymásolási költség laponként, illetve a postaköltség csomagonként ugyanúgy egységes 4,09 euró. A "Fernleihe" keretében megrendelhetnek olyan könyveket, melyek nincsenek az egyetem könyvtárának készletén, de más német könyvtáraktól beszerzik azokat. Ennek költségei dokumentumonként 1,5 euró, illetve csomagonként 3,5 euró postaköltség, majd a visszaküldés költsége. Itt érdemes figyelembe venni, hogy a kölcsönzésre egyes esetekben (mivel más könyvtárból van) eltérő kölcsönzési szabályok vonatkozhatnak. A Digitale Bibliothek pedig nem mást takar, mint hogy bejelentkezés után egyes dokumentumok, könyvek, kutatási anyagok díjmentesen online is elérhetők.
  Ahhoz, hogy ezeket a szolgáltatásokat igénybe lehessen venni, szükség van egy könyvtárhasználati regisztrációra és az úgynevezett TAN használatára, amelynek a segítségével fizetni tud majd. Ezeket mind megrendelheti a könyvtár honlapjáról.
  A Fernuni Hagen összeállított egy információs lapot, ami részletes választ ad a legtöbb esetlegesen felmerülő kérdésre. Feltétlenül olvassák el használat előtt!
  http://www.ub.fernuni-hagen.de/download/fernleihe_fs_info.pdf

↑ vissza az elejère

E

ECTS:

Európai kredit-transzfer program.
Lényege, hogy biztosítsa a hallgatók teljesítményének összehasonlíthatóságát, amit kreditpontokkal ér el. Egy kreditpont körülbelül 30 tanulmányokra fordított órának felel meg. A kreditpontoknál figyelembe veszik, hogy a kurzus (tantárgy) teljesítése a tananyag feldolgozásával, a beküldendő feladatokkal vagy szemináriumi dolgozatokkal együtt mennyi idejébe kerül a hallgatónak.

Einsendearbeit:

Beküldendő feladat.
Szinte minden kurzushoz vannak úgynevezett beküldendő feladatok, amelyeket határidőre postai úton vagy e-mailen (ezt az adott tanszék szabja meg) vissza kell küldeni az egyetemnek. Meghatározott számú feladat megoldása alapvető feltétele a vizsgára bocsájtásnak. Ez minden szakon/tárgynál eltérő lehet.

Einschreibung:

A beiratkozás, amely az újonnan a Fernuni Hagenre beiratkozó hallgatókra vonatkozik. Ahhoz, hogy beiratkozzanak, ki kell tölteni az „Einschreibeformulart". (A már korábban beiratkozott hallgatóknak a visszairatkozás a releváns, lásd: Rückmeldung). A beiratkozás online formanyomtatványon történik, de ezt a kitöltött nyomtatványt aláírva el kell juttatni a szükséges dokumentumok eredetijével és másolatával, valamint hitelesített (lsd. Beglaubigung) fordításával a Távtanulási Központba. A Központ a megfelelő adminisztráció elvégzése után, a rendes beiratkozási határidő lejárta után küldi tovább azokat az egyetemnek. A beiratkozási idő a téli szemeszterre június 1-től július 31-ig, a tavaszi szemeszterre december 1-től január 31-ig tart.

Exmatrikulation:

Kiiratkozás.
Ez tulajdonképpen a hallgatói státusz megszűnése, amely lehet önkéntes vagy "kényszerített". Önkéntes azokban az estekben, amikor valamilyen okból kifolyólag kiiratkozik az egyetemről, vagy megszerzi a kívánt végzettséget, és nem iratkozik be újabb kurzusra. A kiiratkozást (Antrag af Exmatrikulation) a titkárságon kell megtennie, és ez lehet azonnali hatályú, vagy csak a félév végén érvénybe lépő. Ebben az esetben semmi akadálya, hogy egy másik felsőoktatási intézménybe beiratkozzon. "Kényszerített" azokban az esetekben fordulhat elő, a) ha nem iratkozik vissza a következő félévre (lsd. Rückmeldung) és nem is passziváltatja magát (lsd. Beurlaubung), b) ha kimeríti egy tárgyból a vizsgalehetőségeit, és nem mehet többször, c) ha nem fizeti be a tanulmányok költségeit, vagy d) ha hamis adatokat ad meg beiratkozásnál vagy vizsgázásnál.

↑ vissza az elejère

F

Fernstudienzentrum Budapest:

A Budapesti Németnyelvű Távtanulási Központ, ahova bármikor fordulhatnak segítségért és tanácsért, bármilyen ügyben! A magyar nyelvű honlapon megtalálnak minden információt a fogadóórák időpontjáról és az elérhetőségekről.

G

Gebühren:

Minden költséget a Fernuninak kell átutalással fizetni. A banki adatokat megtalálják a Fernuni honlapján, a „Studium” menüpont „Gebühren” alpontja alatt. Ugyanitt megtalálják a részletes leírásokat a költségekről, amelyek az alapdíjból, a tananyagköltségből, a hallgatói hozzájárulásból (Studierendenschaftsbeitrag) és az esetleges késedelmi díjakból tevődik össze. Fontos, hogy a befizetéseket akkor kell elintézni a jelentkezés/beiratkozás/késedelem után, ha már az egyetemtől megkapták az elszámolást, és az ehhez kapcsolódó csekket!

A költségekről bővebb tájékoztatót a honlapunk „Költségek” menüpontja alatt, vagy a FernUni Hagen honlapján találnak:
http://www.fernuni-hagen.de/studium/gebuehren/gbneu.shtml

↑ vissza az elejère

H

Hörerstatus:

Hallgatói státusz.
A hallgatóknak többféle lehetőségük is van a hallgatói státusz megválasztásánál.
A Vollzeitstudierende/r az a hallgató, aki „főállásban” végzi az egyetemet. Ez az opció a német hallgatóknak fontos, hogy élhessenek a diákigazolvány nyújtotta előnyökkel és kedvezményekkel.
A Teilzeitstudierende/r azokra a hallgatókra vonatkozik, akik „részmunkaidőben” végzik az egyetemet. A hallgatóknak azt javasoljuk, hogy ha dolgoznak, akkor mindenképp ezt válasszák, mert munka mellett szemeszterenként körülbelül 2 modul elvégzése az ideális/lehetséges.
A Studiengangszweithörende/r csakis azokra a hallgatókra vonatkozik, akik másik német felsőoktatási intézményben is tanulnak a Fernuni mellett.
Az Akademiestudierende/r szaktól függetlenül csak egyes kurzusokat, modulokat végez. Bővebb leírás az „Akademiestudium” alatt.

↑ vissza az elejère

I

Immatrikulation:

A beiratkozás hivatalos neve. Bővebben az "Einschreibung" menüpont alatt.

↑ vissza az elejère

K

Klausuranmeldung/Klausurabmeldung:

A vizsgára jelentkezés ideje minden esetben betartandó, a lejelentkezés azonban már bonyolultabb. A vizsgát megelőző 14 nappal korábban jelentkezik le, annak nincs költsége, ha azon belül, illetve a vizsga előtti napon, akkor 25 euró kezelési költség fizetendő. A vizsga napján csakis orvosi igazolás ellenében fogadják el a hiányzást, ellenkező esetben a tárgyat elégtelennel zárják abban a szemeszterben.

Kurse:

Kurzusok.
A FernUnin a legnagyobb tananyagegység a Modul (lsd. Modul), több kurzus együttese ad ki egy modult. Egy kurzus egy adott tartalmilag összefüggő tananyagrészt tartalmaz, és egy vagy több „egységből” áll (Kurseinheit). A kurzusoknak van egy száma, a felvenni kívánt kurzusok számait a beiratkozási lapon kell feltüntetni – bár felvenni csak modulokat lehet, kurzusokat külön-külön nem!

↑ vissza az elejère

L

Lotse:

A Lotse egy automatikus javítórendszer, aminek a segítségével némely dolgozatát fogják javítani, illetve egyes esetekben itt kell megadnia a megoldásokat bizonyos beküldendő feladatokhoz. Ezen felül a "Lotse" menüpont alatt megtalálja az adott és az előző évek gyakorlófeladatait, vizsgáit és próbavizsgáit.
http://www.fernuni-hagen.de/mks/lotse/

↑ vissza az elejère

M

Mentor:

A mentorok olyan szakirányú végzettséggel rendelkező személyek, akik a különféle modulokhoz kapcsolódóan nem kötelező foglalkozásokat tartanak. A mentorok elérhetősége megtalálható a Távtanulási Központ honlapján. Bővebben lsd. Mentoriat.

Mentoriat:

Mentori foglalkozás.
Lényege, hogy segítsen a hallgatóknak gyakorolni egy adott modul anyagát, illetve felkészülni a vizsgára. Ezek mindig kiscsoportosan zajlanak a Távtanulási Központban, többnyire szombati napokon, elsősorban német nyelven, de ha a mentor úgy látja, akkor magyarul is. A mentori foglalkozások minden félévben igazodnak a meghirdetett, és a magyar hallgatók által felvett tárgyakhoz, de az alapozó kurzusokból mindig lehet számítani az indulásra. A mentori foglalkozások időpontját megtalálják a Távtanulási Központ honlapján, de ezekről, mivel előre be kell rá jelentkezni, levélben is tájékoztatjuk a hallgatókat. A foglalkozásokon való részvétel ingyenes.

Modul:

A modul olyan nagyobb tananyag egység, ami egy adott témakört ölel fel. A tanulmányok modulokból, maguk a modulok pedig kurzusokból (tantárgyakból) épülnek fel – egy modul állhat egy, de akár több kurzusból is. Típusában is lehetnek benne eltérőek az egységek, szeminárium, gyakorlat, de egyszerű kurzus is lehet. Minden modulnak van egy 4 vagy 5 jegyű száma. Míg a beiratkozásnál a kurzus számát, addig a vizsgára jelentkezésnél a modul számát kell megadni. Vizsgázni egész modulokból kell, tantárgyakból nem lehet!

Modulbeauftragte:

Modulfelelős.
Minden modulhoz tartozik egy felelős, egy oktató vagy egy mentor. Ezek neve mindig ott van az egyetem honlapján az adott szaknál, a modul leírásánál. Ha bármilyen kérdésük van, vagy segítségre van szükségük az anyaggal kapcsolatban, akkor nyugodtan fordulhatnak ezekhez a felelősökhöz.

Modulhandbuch:

Modulkézikönyv.
Ez egy olyan pdf-dokumentum, ami az összes modult, és azoknak a nagyon részletes leírását tartalmazza. Pontos kreditértékek és a tananyagok leírásai miatt feltétlenül érdemes elolvasni ha pedig tantárgybefogadási kérelmet adnak le, akkor nélkülözhetetelen lesz!
http://www.fernuni-hagen.de/wirtschaftswissenschaft/studium/download/ba_wiwi/modulhandbuch_ba_wiwi.pdf

↑ vissza az elejère

P

Promotion:

Doktorálás.
A Fernuni is lehetőséget nyújt az érdeklődőknek, hogy náluk doktoráljanak. Ennek költsége félévente az 50 eurós alapdíj befizetése, s a felvendő kurzusok tananyagdíja (12,50 € heti óraszám alapján). A felvételi követelményekről és az esetlegesen elvégzendő kurzusokról mindig az adott kar határoz, hiszen minden kérelmet és témát egyedileg bírálnak el. A doktorandusz ezután kap egy témafelelőst, akivel tovább dolgozik. A doktori képzésben való részvétel több személyes jelenlétet igényel. Az elvégzendő feladatokat mindig az adott témafelelőssel kell egyeztetni. Az esetleges ösztöndíj lehetőségekről a karok vizsgaközpontjai tudnak bővebb felvilágosítást nyújtani.

Prüfungsamt:

A vizsgákhoz kapcsolódó mindenféle adminisztrációs feladatokért, kérdésekért ez a szervezeti egység felelős. A kompetens személyek listáját és elérhetőségét minden esetben a szakok szervezeti egységeinek leírásánál találják meg.

↑ vissza az elejère

R

Rückmeldung:

Visszairatkozás.
Minden félév elején vissza kell iratkozni az egyetemre, és ki kell választani a hallgatói státuszt. Ilyenkor lehet passziváltatni, vagy aktív félévet, és az ahhoz kapcsolódó elvégezni kívánt modulokat választani. A visszairatkozás, akárcsak a beiratkozás, online történik, a virtuális Studienplatzon keresztül.

↑ vissza az elejère

S

Semesterwochenstunde:

Ez a minden kurzusnál megadott SWS a Fernunin két funkciót tölt be. Egyrészt azt jelöli, hogy körülbelül mennyi heti időráfordítást igényel az adott kurzus, ha a hallgató fizikailag részt venne rajtuk. 1 SWS heti 45 perc ráfordítást jelöl. Ez tehát nem egyenlő a kreditpontokkal (ECTS), mert abba már azt is beleszámolják, hogy a kurzus teljesítése a tananyag feldolgozásával együtt mennyi idejébe kerül a hallgatónak.
Másrészt az SWS szolgál alapul a kurzusok díjának megállapításánál is.

Seminar:

Minden Wiwis hallgatónak részt kell vennie egy szemináriumon ahhoz, hogy megkaphassa a diplomáját (mind alap- illetve mesterképzésen). A szemináriumok kiválasztásánál szabad kezet kapnak (bár időben kell jelentkezni, mert a létszám korlátozott!), de meg kell felelni az alapkövetelményeknek. Erről bővebb információt, illetve az adott szemeszterben meghirdetett szemináriumok listáját megtalálják a honlapon.
http://www.fernuni-hagen.de/wirtschaftswissenschaft/studium/pruefungen/seminare/index.shtml

Sprachnachweis:

Ahhoz, hogy a Fernunin tanulhasson, szüksége van a megfelelő némettudásának igazolására. A Fernuni nagyon sokféle nyelvvizsga bizonyítványt elfogad, ha van: DSD C1, ÖSD C1, TestDaF (legalább 3-as szintű mindegyik részből), Goethe C1, DSH nyelvvizsgája, vagy tud 4 középiskolai év nyelvtanulás. A teljes listát az elfogadott bizonyítványokról itt találják:
http://www.fernuni-hagen.de/imperia/md/content/studium/sprachnachweise.pdf

Stipendien:

A Távtanulási Központ hallgatói a DAAD ösztöndíjra pályázhatnak az egyetemen belül, ezeket a DAAD mindig az éves költségvetés függvényében bírálja el. Bővebb információ a honlap „Ösztöndíjak” menüpontja alatt.

Studienbelastung:

Ez a kifejezés azt takarja, hogy mennyire „terheli meg” a hallgatót az adott tanulmány/szemeszter, vagyis mi az az időráfordítás, amivel számolnia kell. Egy általános képlet szerint nagyjából kiszámolhatjuk, mennyi időt kell a tanulmányainkra fordítani. Egy kurzus kreditpontokból áll, minden kreditpontnál körülbelül 30 óra munkával számolunk, majd azt elosztjuk a szemeszterben rendelkezésre álló 23 héttel. Például: 15 kreditpont x 30 óra: 23 héttel = 20, vagyis körülbelül heti 20 óra időráfordítás.
Munka mellett maximum 15 kreditet (20 óra ráfordítás), teljes időben tanulóknak 30 kreditet javaslunk. Ám ezek csak irányadó értékek, mindenkinek magának kell eldöntenie, mennyi időt és energiát képes belefektetni a tanulásba, illetve hogy azt milyen effektivitással teszi. Fontos emellett a német nyelvtudás szintjét is reálisan felmérni, ebben szintén eltérések mutatkoznak a hallgatóknál.

Studienplan:

A távtanulás lényege, hogy egyénileg oszthatja be, mit, mikor és mennyit szeretne tanulni. Bár vannak ésszerű javaslatok és mintatantervek, a modulokat olyan sorrendben veszi fel, ahogy szeretné.

Studierendenschaftsbeitrag:

Ez egy olyan 11 eurós összeg (Akademiestudiumnál 10 euró), amely olyan, mintha a tanulmányainak a „kezelési költsége” lenne. Félévente, a modulok költségeivel együtt fizetik. Amennyiben passzív féléven van (Beurlaubung), ez ugyanúgy befizetendő.

Studienzentren:

Tanulmányi központok. A Fernuni Hagen országszerte tart fenn központokat, ahol a hallgatók vizsgázhatnak és ahová tanácsért fordulhatnak. Magyarországon ezt a feladatot a Távtanulási Központ látja el (Lásd: Fernstudienzentrum Budapest).

↑ vissza az elejère

V

Virtueller Studienplatz:

Ez egy online felület, amin keresztül a legtöbb ügyüket intézhetik majd a Fernunin. Itt lehet visszajelentkezni, kurzusokat felvenni, online segítséget is itt kapnak a mentoroktól. A beiratkozásnál kapnak majd egy azonosítót és jelszót, ezzel tudják majd használatba venni.

↑ vissza az elejère

W

Wiederholung von Kursen:

Rövidítése: WHK. Egy kurzus ismétlése.
Ha nem sikerült egy vizsga és ismételni szeretne, vagy ha nem dolgozta fel a felvett modul valamennyi anyagát, újra fel lehet venni költségmentesen. Az ismétlő kurzusokért a felvételt követő 7 szemeszteren keresztül fizetnie nem kell, mert az anyagot nem kapja meg újra, az online felületen azonban továbbra is hozzáfér majd az új beküldendő feladatokhoz. Egy tárgyat úgy vehet fel ismétlésre, hogy az online jelentkezésnél bejelöli a „WHK” oszlopot, illetve visszajelentkezésnél a „WHK” oszlopban az 1-es számmal jelöli ezen szándékát.
Amennyiben időközben alapvetően megváltoztatják a tananyagot, a tárgyat újból fel kell venni (nem WHK-ként), s a FernUni az új anyagot költségtérítés ellenében megküldi.

↑ vissza az elejère

Z

Zulassungsvoraussetzungen:

Felvételi követelmények.
Ezek a felvételi követelmények a Fernuni in Hagenre, amelyeket egyszer az első beiratkozásnál (Einschreibung) igazolnia kell. A következőkre lesz szükség:

 • érettségi bizonyítvány, ha alapszakon kíván tovább tanulni. (A 2005 után érettségizetteknek minden szakon két emelt szintű érettségire van szükségük, hogy melyik tárgyból, az attól függ, hogy milyen szakra jelentkeznek. A FernUnin a Wirtschaftswissenschaft, a Wirtschaftsinformatik és a Psychologie szakokhoz mindenképp az emelt szintű matematika érettségi kell. A többi bölcsész szakon, mint például a Bildungswissenschaft, a Kulturwissenschaft, a Verwaltungswissenschaft, az egyik emelt szintű érettséginek egy idegen nyelvből kell lennie.)
 • nyelvvizsga bizonyítvány, ha rendelkezik Goethe C1-es, vagy TestDaF, vagy DSD nyelvvizsgával; ha nem, akkor a 4 középiskolai év német nyelvtanulásról a bizonyítvány,
 • az (alapszakos) diploma, ha mesterszakon kíván tovább tanulni,
 • a fenti dokumentumok másolatai, valamint fordításai, amennyiben azok nem angol vagy német nyelven kerültek kiállításra.

↑ vissza az elejère

illustration

FernUni-Logo FernUniversität in Hagen, Budapesti Távtanulási Központ, 1438 Budapest, Pf. 476, Tel.: +36 1 411-0356, E-mail: fszb@fszb.t-online.hu.de