A Távtanulási Központ logója

TestDaf

Mi a TestDaF? / Was ist Test DaF?

Logo TestDaFA TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) azoknak a külföldieknek a nyelvvizsgája, akik Németországban szeretnének felsőfokú tanulmányokat folytatni. A TestDaF vizsgát Bochumban a TestDaF Intézetben központilag fejlesztik, javítják és a világ mintegy 100 országában, akkreditált vizsgaközpontokban lehet letenni. Magyarországon a Budapesti Németnyelvű Távtanulási Központban van erre lehetőség.
A TestDaF a nyelvtudást 3 szinten (3,4,5) méri. A Németországban folytatott felsőfokú tanulmányokhoz sokszor elegendő a 4-es szint, az 5-ös pedig azt mutatja, hogy a vizsgázó rendkívül jó nyelvtudással rendelkezik.

Der Test DaF (Test Deutsch als Fremdsprache) ist eine Sprachprüfung für alle Ausländer, die die in Deutschland studieren möchten. Die Test DaF-Prüfung wird in Bochum im Test DaF Institut entwickelt, korrigiert und sie kann in fast 100 Ländern der Welt in akkreditierten Sprachzentren abgelegt werden. In Ungarn ist es im Deutschsprachigen Fernstudienzentrum Budapest möglich. Test DaF prüft die Sprachkenntnisse in 3 Stufen (3,4,5). Zum Studium in Deutschland reicht oft die Stufe 4, die Stufe 5 beweist ausgezeichnete Sprachkenntnisse.

A szintekről bővebb leírást az alábbi linken olvashat: / Über die Niveaustufen können Sie wie folgt lesen:


Mi a TestDaF vizsga menete? / Wie verläuft die TestDaF-Prüfung?

A vizsga 4 különböző részből áll: íráskészség, hallásértés, olvasásértés, és beszédkészség. Míg az első három készséget ugyanúgy méri, mint a többi nyelvvizsga, addig a beszédkészség más, mivel nem vizsgáztatókhoz beszélnek, hanem egy számítógép kérdéseire válaszolnak.

Die Prüfung besteht aus vier Teilen: Schriftlicher Ausdruck, Hörverstehen, Leseverstehen, Mündlicher Ausdruck. Während die ersten drei Fertigkeiten genauso geprüft werden, wie in den anderen Sprachprüfungen, ist der Teil Mündlicher Ausdruck ein bisschen anders. Nicht PrüferInnen unterhalten sich mit den PrüfungsteilnehmerInnen, sondern die Fragen eines Computers werden beantwortet.

A vizsga menetéről az alábbi linken olvashatnak bővebben: / Über den Verlauf der Prüfung können Sie unter dem folgenden Link lesen:


Hogyan kell a vizsgára jelentkezni? / Wie soll man sich zur Prüfung anmelden?

A TestDaF vizsgára csak a www.testdaf.de honlapon tudnak jelentkezni, az alábbi linken: / Auf die Test DaF-Prüfung kann man sich nur online unter dem folgenden Link anmelden:


Mennyibe kerül a Test DaF vizsga letétele? Hogyan kell kifizetni a vizsgadíjat? / Wieviel kostet die TestDaF Prüfung? Wie ann man bezahlen?

A Test DaF vizsga díja a 2018-as évtől 195 euró. A vizsga díját átutalással lehet fizetni jelentkezéskor a Test DaF Intézet számlájára. Az utaláshoz Master Card-ot fogadnak el.

Die TestDaf Prüfung kostet ab dem Jahre 2018 195 Euro. Die Gebühr soll direkt bei der TestDaf Institut, während des Anmeldeprozesses bezahlt werden. Bei Bezahlung wird MasterCard akzeptiert.


Hogyan lehet a vizsgára felkészülni? / Wie kann man sich auf die Prüfung vorbereiten?

Két komplett gyakorló vizsgasort tud letölteni az alábbi linken a TestDaF honlapjáról: / Zwei komplette Modelltests sind von der Webseite des Test DaF Institutes herunterzuladen:

Ha úgy érzi, ennél több gyakorlásra és segítségre van szüksége, akkor válasszon az eddig igen eredményes vizsgatréningjeink közül: / Wenn Sie noch mehr Hilfe brauchen, wählen Sie von den erfolgreichen Prüfungstrainings:

08.01.2019

Stiftungslogo

FernUni-Logo FernUniversität in Hagen, Budapesti Távtanulási Központ, 1438 Budapest, Pf. 476, Tel.: +36 1 411-0356, E-mail: fszb@fszb.t-online.hu.de