Studienbegleitende Seminare im Sommersemester 2020

       
Beratung zum Semesterbeginn

Sa
25.04.20
10 - 13 h

Kerstin Müller Anmeldung

Seminar / Gruppenberatung
Lern- und Arbeitstechniken
Grundlagen

Sa
25.04.20
14 - 17 h
Kerstin Müller Anmeldung
Workshop
Work-Life-Balance
Coaching-Seminar

Sa
09.05.20
10 - 13 h

Frank Wehmeier Anmeldung

Seminar / Gruppenberatung
Zeitmanagement

Sa
09.05.20
14 - 17 h
Kerstin Müller Anmeldung
Seminar / Gruppenberatung
Lern- und Arbeitstechniken
Erstellen schriftlicher Arbeiten
Sa
04.07.20
14 - 17 h
Kerstin Müller Anmeldung
Rückmeldeberatung
Einzelgespräche
Do
02.07.20
09.07.20
30.07.20

13 - 19 h
Kerstin Müller Anmeldung
Workshop / Seminar
Gelassen bleiben im Stress - Teil II

Sa
13.06.20
10 - 17 h

Kerstin Müller Anmeldung
Studienzentrum Herford | 19.03.2020