Alapítványunk

Logo Budapesti Németnyelvű Távtanulási Központ Alapítvány

A 2004-ben, a „Gesellschaft der Freunde der FernUniversität” által alapított Budapesti Németnyelvű Távtanulási Központ Alapítvány a következő tevékenységeket látja el:

  • a német nyelvű távoktatás támogatása Magyarországon a hazai felsőoktatási intézményekkel együttműködve,
  • a hazánkban és a határainkon kívül élő magyar fiatalok európai távtanulási rendszerbe való bekapcsolódásának segítése a Hageni Távegyetem képzési ajánlatával,
  • az alapítvány operatív ügyeinek vitelére Budapesti Németnyelvű Távtanulási Központ néven alapítványi iroda létrehozása és működtetése.

Az alapítvány legfőbb célja, hogy az 1991-ben alapított Budapesti Távtanulási Központ sikeres működését támogassa, és minél több magyar diák számára lehetővé tegye a tanulást a Hageni Távegyetemen – legyen szó munka vagy magyar nappali képzés mellett folytatott kiegészítő tanulmányokról.

Alapítványunk a 2017. évi LXXVI. törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.

Kuratórium

A kuratórium az alapítvány döntéshozó testülete, amelynek tagjai:

  • Prof. Dr. habil. Uwe Elsholz – elnök, a Hageni Távegytem professzora
  • Prof. Dr. Kaposi Zoltán – a Pécsi Tudományegyetem professzora
  • Dr. Arne Gobert – ügyvéd, Gobert&Partners Ügyvédi Iroda

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Ilyenkor dönt az alapítvány éves költségvetésének elfogadásáról, a szükségszerű szervezeti változtatásokról, illetve elfogadja az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést. A kuratórium ülései nyilvánosak, határozatai az üléseket követően az alapítványi irodában kifüggesztésre kerülnek.

Elérhetőség

Beszámolók