Veröffentlichung

Titel:
Supporting Networked Organizations: The EXTERNAL Approach to Extended Enterprises
AutorInnen:
Weigang Wang
Joerg M. Haake
Frank Lillehagen
Dag Karlsen
Jessica Rubart
Kategorie:
begutachtete Konferenzbandbeiträge
erschienen in:
Proceedings of the International Conferences on Info-tech & Info-net (ICII2001), IEEE Press, 2001, pp. 270-275.
Joerg Haake | 08.04.2024