Jülide Köprülü

Jülide Köprülü Foto: FernUniversität in Hagen/Hardy Welsch

E-Mail: juelide.koepruelue

Telefon: +49 2331 987-2367

Fax: +49 2331 987-4332

Raum: B 09/2. Etage/Geb. 3

Lebenslauf

Seit 10/2018 Studium der Rechtswissenschaften an der Ruhr-Universität in Bochum
Andrea Ebel-Heerdt | 31.10.2022