Betreute Module

Folgende Module werden durch das Lehrgebiet Philosophie II betreut:

B.A. Kulturwissenschaften mit Fachschwerpunkt Philosophie:

Modul P2

Modul P6

M.A. Philosophie – Philosophie im europäischen Kontext:

Modul II

Modul IX

Modul X

B.A. Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie (PVS):

Modul Phil

Bryan Planhof | 22.06.2020