Griechisch-Kurs

Termin(e) Ort Thema Leitung Zielgruppe
01.10.2023-
30.09.2024
Online Grundkurs Griechisch GRÁMMATA Dr. Konrad Stauner
Alle Interessierte am Grundkurs Griechisch GRÁMMATA