Präsenzseminare

Termin(e) Ort Thema Leitung Adressaten
10.01.2020-
12.01.2020
Berlin Demokratische (De-)Transformation am Beispiel Polens Dr. Thomas Mehlhausen
Studierende BA PVS: Modul B2; Modul VP1;
02.05.2019